Je voelt je niet (meer) thuis bij de voor jou gekende jeugdhulp en vindt moeilijk de weg naar het volwassen hulpverleningsaanbod.

Outreachende partners vinden moeilijk toegang tot het reguliere hulpverleningsaanbod en stoten te vaak op wachtlijsten en gesloten deuren.

Je vindt je weg niet naar de bestaande activeringsprogramma’s of je haakte reeds enkele keren af.

Samen één

Vaak leidt de huidige organisatie van hulp-en dienstverlening tot het focussen op de expertise binnen enkele levensdomeinen en te weinig op het geheel of de samenhang tussen de levensdomeinen. Met WEST4Youth creëen we een aanbod die minder gebonden is aan specifieke organisatiedoelen, afgebakende opdrachten, intakecriteria en/ of financieringscriteria.

Een nieuw raakvlak

Naast het feit dat jongeren geen toegang vinden, zijn ze vaak het vertrouwen in de ondersteuningsinstanties verloren. . Ze herkennen zich niet in het reguliere aanbod, omdat deze zich te hard focust op zorg, problemen en hun kwetsbaarheid, maarzelden op talent, interesse en ontmoetingsnood. Organisaties ervaren deze jongeren vaak als ‘te-jongeren’ (te afwezig, te weinig bereid, te weinig begeleidbaar, te veel problemen op te veel verschillende levensdomeinen,…) omdat ze moeilijk in één vakje te stoppen zijn. Verschillende levensdomeinen staan onder druk. Deze jongeren blijven vaak uit het vizier van de activeringsprogramma’s.

ESF Project

WEST4Youth kadert binnen het ESF Operationeel Programma 2014-2020. Investeringsprioriteit 9i: “de actieve integratie, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid”.

De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk & Sociale Economie wil via deze oproep lokale partnerschappen opzetten van organisaties die samen de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen aanpakken. Door een lokaal partnerschap op te zetten, willen ze dat jongeren beroep kunnen doen op de expertise van het volledige partnerschap. Het partnerschap bekijkt samen met de jongere wat wel en niet werkt in hun leven, helpt bepalen wat de persoonlijke prioriteiten zijn en ontwerpt samen met de jongere ideeën om deze te realiseren. Dit om hen beter in staat te helpen een leven te leiden dat voor hen van belang is.