Eén traject
samen met de jongere

Flexibel, creatief, individueel en integraal

Als jongere ben je eigenaar van jouw traject waar samen met de verschillende professionele partners in de regio wordt gewerkt aan het verhogen van de kansen op maatschappelijke integratie, het bereiken van een zo hoog mogelijke autonomie en welbevinden op elk levensdomein en het concreet creëren van tewerkstellingskansen. 

WEST4Youth

1 jongere
1 jongerencoach

Elke jongere heeft een jongerencoach waarmee je intensief contact hebt en jou bijstaat in het doorlopen van alle stappen in het traject. De jongerencoach bouwt een vertrouwensband op en creëert een veilige plek waar je terecht kan met jouw verhalen, levenservaringen en hulpvragen.

De hulp- en dienstverlening wordt altijd flexibel en creatief vorm gegeven, volgens jouw noden en behoeften.

De expertise van het partnerschap en de volledige menukaart van aanwezige hulp- en dienstverlening in regio Westkust wordt benut om op maat aan de slag te gaan met vastgestelde noden en behoeften.

Hulp- en dienstverleners die al betrokken zijn in jouw traject worden ondersteund om zelf verder aan de slag te blijven. Wanneer specifieke vaardigheden of een specifiek aanbod nodig zijn, zal de jongerencoach de gespecialiseerde hulp- en dienstverlening erbij halen, maar blijf hij zelf altijd aanwezig.

De jongerencoach

WEST4Youth kiest
voluit voor “leefwereldgericht” werken

Als jongere neem je zelf de regie op van jouw traject, vanuit jouw leefwereld en jouw keuzes. Hoe we onze ondersteuning organiseren en de gelijkwaardige begeleidershouding van de jongerencoaches zijn hierbij van essentieel belang. De jongerencoach is geen ‘controleur’, maar een ‘compagnon de route’ die zorgt voor richtingaanwijzers en verkeersborden om jouw traject veilig af te leggen en alle hindernissen – en cours de route – te overbruggen.

Overschrijdend partnerschap

Een sector overschrijdend team van jongerencoaches staan zowel jongeren als hulp- en dienstverleners in de regio Westkust bij op diverse levensdomeinen (wonen, werken, vrijetijd, gezondheid, netwerk, mobiliteit,…). De jongerencoaches leggen de verbinding tussen jongeren en het hulp- en dienstverleningsaanbod in de regio. De coaches werken vanuit gedeelde methodieken en één visie. Samen vormen ze een sterk geïntegreerd team, dat de werking en organisatiestructuren van de afzonderlijke hulp- en dienstverleningsactoren in de regio overschrijdt. 

Alle jongerencoaches hebben, onafhankelijk van ‘hun moederorganisatie’, eenzelfde begeleidershouding die vertrekt vanuit 8 basishoudingen van generalistisch werken: